OVERBLIJVEN - TUSSENSCHOOLSE OPVANG - TSO
Dagelijks -behalve op woensdag- kunnen de kinderen onder toezicht op school overblijven in de middagpauze. De tso-coördinator voor onze school is Arlette Vossen. Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-ASSISTENT, een online systeem. Hierdoor hebben de overblijfkrachten altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergieën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. Voor ouders is het handig en gemakkelijk.

Eenmalig inschrijven
Alle ouders dienen zich in te schrijven, ook als hun kind incidenteel overblijft. Om in te schrijven gaat u  naar tablad " registeren TSO-Assistent" (éénmalig)  en klik vervolgens op REGISTREREN. U heeft het BRINnummer van de school (03RP) nodig en een registratiecode (2364).
Na inschrijving van een of meerdere kinderen ontvangt u gelijk uw inloggegevens. Raken uw inloggegevens zoek, vraag ze dan opnieuw op door te klikken op WACHTWOORD KWIJT.

Overblijf reserveren
Met uw inloggegevens kunt u inloggen in TSO-ASSISTENT en geruime tijd vooruit reserveren. Indien uw kind(eren) ziek of afwezig zijn dan dient u dit altijd door te geven via TSO-ASSISTENT. Afmeldingen dienen te geschieden 's morgens vóór 09.00 uur. Bij niet afmelden zijn we genoodzaakt om dit toch in rekening te brengen!

Kosten
Het overblijven kost  1,75 EURO per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie van de gebruikte overblijf. De betaling is achteraf en gebeurt iedere maand per automatische incasso.

Regels en afspraken
De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Bent u ingelogd in het systeem dan ziet u een knop DOWNLOADS. Daar vindt u alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfvrijwilligers. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO - zie de schoolgids.

Reserveren & annuleren
Dit kan tot 09:00u van de dag zelf. Bijtijds geannuleerde TSO hoeft niet betaald te worden.

Smartphone
Uitsluitend voor reserveren, annuleren en bijwerken van aandachtspunten. Gebruik de gewone inlog voor het wijzigen van gegevens.

Registreren
Registreer nooit dubbel. Een kind mag slechts één keer voorkomen in het systeem.

TSO-ASSISTENT