Klik hier voor de schoolgids:


Deze schoolgids geeft aan waar onze school voor staat. U kunt hierin kennis nemen van de manier van werken; de sfeer en de kwaliteiten van onze school. Hij geeft u informatie over de manier waarop wij het onderwijs inhoud geven en hoe we het onderwijs hebben georganiseerd. Op deze manier hopen we dat u een beeld krijgt van de zaken die voor u van belang zijn om te weten.

De informatie die u in deze schoolgids aantreft kan niet volledig zijn. Wanneer u informatie mist, of wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze gids, stellen wij het op prijs dat u contact zoekt met de schoolleiding of de leerkrachten. 

Schilderij bij de ingang