SCHOOLBESTUUR
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) bestaat uit 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs.
De scholen (15) van SPOLT zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. Ze vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen, varend onder dezelfde vlag met dezelfde bestemming. Kinderen, die de SPOLT- scholen bezoeken, worden zo optimaal mogelijk naar hun toekomst begeleid.
De koers die een individuele SPOLT school uitzet om dat te bereiken kan echter verschillend zijn met eigen keuzes en natuurlijk met een eigen concretisering van de identiteit.
 
SPOLT: College van Bestuur en Raad van Toezicht
Het College van Bestuur creëert en hanteert duidelijke bestuurlijke kaders en stuurt de directeuren aan die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de dagelijkse leiding van de scholen.
Het College van Bestuur bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de directeuren, daarbij rekening houdend met de wettelijke kaders, het managementstatuut en de kaders uit het bestuurlijk jaarplan.
Het College van Bestuur wordt gevormd door Gérard Zeegers.
Adresgegevens:  Bestuursbureau SPOLT                                   T: 0475 550449
                               In de Neerkakker 2                                       E: admin@spolt.nl
                               6093 JE  Heythuysen                                    W: www.spolt.nl 
 
Het College van Bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht.