Buitenschoolse opvang (BSO)

M.i.v. het schooljaar 2007-2008 is het bevoegd gezag verplicht zorg te dragen voor een voorziening voor buitenschoolse opvang, als een of meer ouders daarom vragen. Op onze school is deze behoefte gepeild d.m.v. een enquête. 

Op het Kinderdagverblijf tante Pollewop in Neer (gehuisvest in brede school de Hoepel) is gelegenheid voor kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. Deze opvang geldt zowel vóór school, na school, in de vakantieperiode als tijdens schoolvrije dagen.

Kinderdagverblijf tante Pollewop is gevestigd op Kloosterpad 16-18, en is iedere dag geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Wilt u meer informatie, of wilt u komen kijken?
Maak dan een afspraak, telefoon: 0475-600733 of info@kdvpollewop.nl