Buitenschoolse Opvang (BSO)M.i.v. het schooljaar 2007-2008 is het bevoegd gezag verplicht zorg te dragen voor een voorziening voor buitenschoolse opvang, als een of meer ouders daarom vragen. U kunt gebruikmaken van organisaties voor buitenschoolse opvang in de omliggende dorpen. (o.a. Tante Pollewop - Neer, Hoera - Haelen, Natureluur - Haelen) U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een van deze organisaties.