De directie van een basisschool maakt iedere vier jaar een schoolplan. Hierin wordt onder andere het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van de school beschreven. Tevens wordt in het schoolplan aangegeven hoe de kwaliteit van het onderwijs op school bewaakt en verbeterd wordt.

In 2020 is een nieuw schoolplan opgesteld, dat zal gelden tot 2024.
Klik hier om het schoolplan 2020-2024 te downloaden.