De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) 

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT.
Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om pro-actief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.
Dit zijn voor schooljaar 2014-2015:
 
Personeel: Helma Huiberts           tel: 0475-565203 (school)
Personeel: Arian Gijsen                tel: 0475-571215 (school)
Personeel: Bep Gelissen               tel: 0475-571215 (school)
Personeel: André  Hurxkens         tel: 0475-300989 (school)
Personeel: Monique Hermans       tel: 0495-651616 (school)
 
Ouder: Jac Vercoulen                                                                              
Ouder: Paul van Dongen                                                                         
Ouder: Geert Camps                                                                           
Ouder: Marijke van der Steen                                                              
Ouder: Sandra van Wijngaarden
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Paul van Dongen: Voorzitter
Geert Camps: Vice-voorzitter
Helma Huiberts: Ambtelijk secretaris / penningmeester

Emailadres GMR: secretariaatgmr@spolt.nl

Klik voor de site van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) op deze link: Site GMR