Reglement voor het overblijven (TSO)
 
 
 1. De kinderen van groep 1 t/m 8 die op basisschool Antonius te Buggenum zitten kunnen op school overblijven van 12.00 uur tot 13.05 uur.
 2. Aanmelding (en afmelding) voor overblijven dient via de TSO-assistent . Brinnummer: 03RP00, Registratiecode 2364
 3. De betaling geschiedt via automatisch incasso. Kosten 1,75 euro per overblijfmoment.
 4. De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, drank (geen sinas, cola etc.) en beker mee. Echter geen snoepgoed. De kinderen leggen hun lunchpakket 's ochtends als de eerste bel is gegaan, in de koelkast in het overblijflokaal. Zorg ervoor dat de naam van de kinderen duidelijk op hun lunchpakket vermeld is.
 5. De kinderen kunnen overblijven in het overblijflokaal en/of de speelzaal van groep 1 en 2 en bij goed weer buiten, achter de school, op de speelplaats van groep 1 en 2. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen voor op het schoolplein spelen of op het lager gelegen grasveld, maar altijd in overleg met de overblijfouders en onder toezicht. Kinderen melden zich eerst bij de overblijfkracht, anders zijn deze niet verantwoordelijk.
 6. Tot 12.00 uur is er les, van 12.00 uur tot 12.15 uur buitenspelen, bij slecht weer in de speelzaal, dan plassen en handen wassen en dan wordt er gezamenlijk gegeten en opgeruimd. De tassen worden aan de kapstok gehangen. Daarna kunnen de kinderen spelen. Om 13.00 uur wordt al het speelmateriaal gezamenlijk opgeruimd, waarna alle kinderen op het voorplein gaan spelen.
 7. De ontvangen gelden worden gebruikt voor vergoeding van de overblijfkrachten en voor aanschaf van gebruiksmaterialen.
 8. Tijdens het overblijven mogen geen derden aanwezig zijn in de overblijflocatie. Teamleden van school worden niet hieronder verstaan.
 9. De overblijfkracht zorgt ervoor dat de overblijfruimte(n) om 13.05 uur weer ordelijk en netjes is (zijn).
 10. Indien het gedrag van kinderen daartoe aanleiding geeft kan de overblijfkracht deze kinderen in eerste instantie naar de directeur sturen. Worden de problemen niet opgelost dan kan ervoor gekozen worden deze kinderen in het  vervolg te weigeren.
 11. Voor klachten omtrent de overblijfregeling of het functioneren daarvan kunnen de ouders zich tot de contactpersoon voor het overblijven van de oudervereniging wenden (zie hoofdstuk 7, Adressen van deze schoolgids). De directeur zal de klachten in behandeling nemen en de noodzakelijke actie ondernemen.
 12. In school is een voor de overblijfkracht bereikbare verbandkist aanwezig. Indien nodig wordt een leerkracht met EHBO ingeschakeld.
 13. Het is wenselijk dat de overblijfkracht onafhankelijk is van elk kind in de overblijfgroep. Dit om begunstiging en / of vooroordelen te voorkomen.
 14. Bij ziekte van de overblijfkracht (melden bij overblijfcoördinator) zorgt de overblijfcoördinator voor vervanging.
 15. Per 12 kinderen is er 1 overblijfkracht aanwezig.
 16. Bij het niet naleven van dit reglement kan de overblijfkracht uit zijn / haar functie ontheven worden.
 17. Deze regeling geldt tot het einde van elk schooljaar en zal na overleg van: het schoolteam, de M.R. en de oudervereniging, telkens voor een schooljaar worden gecontinueerd.
 18. Normen en waarden die tijdens de schooltijden gelden, gelden ook tijdens het overblijven.
 19. Algemene schoolregels voor binnen en buiten:
 • Er is toezicht door iemand van het team 10 minuten voor aanvang van school.
 • Voor schooltijd geen onnodige spullen zoals bijv. gymtas e.d. naar binnen brengen.
 • We lopen rustig de school in en uit.
 • Op het schoolplein mag je niet voetballen, ook geen andere balspelen.
 • Er wordt niet van muurtjes, banken en het plateau bij de voordeur afgesprongen.
 • Je mag niet "paardje-rijden", "slingertikken" en zwaaien aan het klimrek. Ook het kruipen door de tralies is verboden.
 • Op school wordt niet gesnoept, ook geen kauwgum, dus ook niet tijdens de pauze of het overblijven.
 • In de klas en tijdens het eten dragen we geen hoedjes of petjes.
 • Tijdens het overblijven wordt op de kleuterspeelplaats alleen gespeeld onder toezicht (tot 13.05 uur).
 • Speelhuis en karren mogen alleen gebruikt worden door leerlingen van groepen 1 t/m 4. Leerlingen vanaf groep 5 mogen eventueel eigen speelgoed, dat ook is toegestaan op het schoolplein, meebrengen. Bijvoorbeeld gameboy.
 • In de kleutergymzaal mag bij regenweer gespeeld worden, echter niet op het klimrek en niet met het speelgoed achter de muur.
 • Er worden geen andere spullen gebruikt dan die aanwezig zijn.
 
Vragen betreft dit reglement?  Meld u bij de directie.