OverblijvenTSO-assistent
Voor het aanmelden en afmelden van het overblijven, maken wij gebruik van de TSO-assistent. U kunt zich hiervoor zelf registreren via https://www.tso-assistent.net/ Hiervoor heeft u het brinnummer (03RP00) en de registratiecode (2364) nodig. Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met school of onze overblijfcoördinator.

Reglement overblijven Basisschool Antonius Buggenum
1. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen tussen 12:00u - 13:05u op school overblijven.
2. Ouders kunnen kinderen tot uiterlijk 8:30u aanmelden of afmelden via TSO- assistent. Maar er kunnen ook vaste       overblijfdagen ingeroosterd worden.
3. Indien u niet tijdig afmeldt, betaalt u het volledige overblijfbedrag.
4. De overblijfvergoeding bedraagt €1,75 per kind.
5. De vergoeding voor de overblijfkracht bedraagt €9,- per overblijfmoment.
6. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de vergoeding van de overblijfkrachten en voor aanschaf van gebruiksmaterialen.
7. Bij ziekte of afwezigheid dient de overblijfkracht zich tijdig te melden bij de overblijfcoördinator zodat deze voor vervanging kan zorgen.
8. De kinderen brengen zelf hun lunchpakket en drinkbeker mee (geen frisdranken). Echter ook geen snoepgoed,   chocolade of koekjes met chocolade (hiervoor gelden dezelfde regels als schoolreglement). Sultana/Liga/biscuit   /crackers/peperkoek enz zijn wel toegestaan. Zorg dat uw kind altijd iets te drinken heeft in de lunchpauze !
9. Bij droog weer wordt er eerst een kwartier buiten gespeeld. Groep 1 t/m 2 op speelplaats achterom, groep 3 t/m 8 op   speelplaats voor de school.
10. Kinderen van groep 1/2 worden door de overblijfkracht in de klas opgehaald.
11. Bij slechte weersomstandigheden blijven we binnen en beginnen we met eten. Daarna kunnen de kinderen binnen   spelen.
12. Alle kinderen eten (en spelen) in het overblijflokaal.
13. Indien bijna alle kinderen klaar zijn met eten wordt er opgeruimd. Een TSOmedewerker gaat met de kinderen mee   naar buiten. Een andere TSOmedewerker blijft bij de kinderen die nog aan het eten zijn.
14. Om 13.05u wordt het TSO-materiaal gezamenlijk opgeruimd en gaan de kinderen naar de eigen groep.
15. Per 12 kinderen dient er 1 overblijfkracht aanwezig te zijn.
16. Op school is er een EHBO koffer aanwezig en wordt eventueel overlegd met leerkracht die in bezit is van een BHV-   diploma. Indien nodig wordt ouder/verzorger ingeschakeld.
17. Indien het gedrag van kinderen daartoe aanleiding geeft kunnen deze door 46 gestuurd worden naar   leerkracht/schooldirectie. Indien problemen niet opgelost worden kan ervoor gekozen worden deze kinderen te   weigeren.
18. Voor klachten omtrent de overblijfregeling of het functioneren van een overblijfkracht kunt u zich wenden tot de   schooldirectie.
19. Bij het niet naleven van dit reglement kan de overblijfkracht uit zijn/haar functie ontheven worden.
20. Normen en waarden die tijdens school gelden, gelden ook tijdens overblijven.

Regels en Afspraken
- De kinderen zitten tijdens het eten netjes aan de tafel.
- Er wordt netjes gegeten.
- Er wordt opgeruimd als bijna iedereen klaar is met eten.
- We lopen rustig door de gang.
- Onze lunch is gezond en gevarieerd.
- Iedereen eet zijn/haar eigen meegebrachte lunch.
- Bij slecht weer gaan we eerst eten en daarna spelen.
- Kinderen uit groep 1/2 spelen uit veiligheidsoverwegingen niet met de voetbaltafel.
- Om 13 uur worden de TSO-spullen in het lokaal / op de speelplaats opgeruimd.
- We houden ons tijdens het overblijven ook aan de schoolregels:
        o We zorgen samen dat iedereen het fijn heeft.
        o We luisteren naar elkaar
        o We vragen hulp en helpen elkaar
        o We komen op voor onszelf
        o We zijn zuinig op elkaar, de spullen en het gebouw.