Medezeggenschaps- raad

Van ouderbetrokkenheid tot medezeggenschap: 

Stel je eens voor....

Twee van je kinderen zitten op de basisschool. Je wilt als ouder natuurlijk graag dat ze zich lekker voelen op school, zich goed ontwikkelen en leren wat nodig is. Daarom zoek je met zorg een basisschool uit. Een school met een goed klimaat en een fijne uitstraling. Je voelt je ook betrokken bij wat er op school gebeurt. Je kinderen brengen er veel tijd door en het liefst zou je zien dat de school dezelfde waarden en normen belangrijk vindt als waar je thuis over praat.

Iedere dag komen je kinderen thuis met verhalen van en over school. Je wilt daar wel eens over praten met mensen van school of met andere ouders.

De medezeggenschapsraad geeft je de kans om je op een andere wijze in te zetten voor de school. Medezeggenschap geeft de mogelijkheid om over het beleid, de plannen, de visie mee te kunnen praten. Het gaat over allerlei onderwerpen, zoals wat doet de school aan buitenschoolse activiteiten, hoe staat het met de financiën, onderhoud van het gebouw, sponsoring, de verkeersveiligheid, promotie en nog vele andere zaken.

 

Als je regelmatig mee wilt denken, kan je dat doen in de medezeggenschapsraad. Je kunt je kandidaat stellen. Je hoeft echt niet verschrikkelijk veel te weten om mee te kunnen praten. Veel kennis van zaken in en rondom school is niet echt belangrijk. De betrokkenheid bij de school is waar het om gaat! En die betrokkenheid heb je, anders heb je nooit voor deze school gekozen!

 

Al onze MR-vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek. Wilt U een keertje komen kijken en luisteren, dan kan dit. De medezeggenschapsraad mailen kan ook. Zie hiervoor de contactgegevens op deze site. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. U kunt natuurlijk ook altijd een van de MR-leden om informatie vragen!

 

Onze medezeggenschapsraad (M.R.):

De MR van onze school bestaat uit vier leden; twee leden namens de ouders en twee leden namens het team met een zittingsperiode van drie jaar. Er gaat dan een aanmeldingsbrief mee naar huis waarop iedere ouder kan reageren. Dit alles gebeurt dus via een verkiezingsprocedure.
 

Samenstelling MR:

Lid namens ouders (tevens voorzitter)

Sabine Smits

Lid namens ouders

Patricia Dirks

Lid namens team (tevens secretaris)

Josette van der Loo

Lid namens team

Twan Steeghs

 

De vergaderingen:

Tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) bespreken we zaken waarin advies- of instemmingsrecht bestaat. In het algemeen gaat het over het beleid van het bestuur en de gang van zaken betreffende onze school.  Zo bespreken we bijvoorbeeld de verdeling van de leerkrachten over de groepen, de indeling van het schoolplein, hoe we de school zoveel mogelijk kunnen promoten, enz.