Klik op deze link of op de button om in te loggen op TSO asisstent om aan te geven op welke dagen uw kind overblijft:

Inloggen TSO asisstent

TSO-ASSISTENT